Katalizator wykonany jest ze stali kwasoodpornej, wraz z wziernikiem 360°. Otwory pod śrubunki są w pełni kompatybilne z naszymi aparatami z serii DE50. Wziernik jest to tuba szklana o grubości 80mm, połączona kołnierzami przyspawanymi do tuby stalowej przygotowanej do montażu w naszych kolumnach rektyfikacyjnych. Katalizator miedziany sprawdza się najlepiej przy produkcji destylatów smakowych. Miedź oczyszcza nasz destylat z wszelkich szkodliwych związków siarki. Co za tym idzie pozwala na poprawienie smaku, a przede wszystkim zapachu naszego destylatu.

WYPEŁNIENIE

Wypełnienie katalizatora to pierścienie miedziane. Miedź posiada własności krystalicznego utleniania wielu organicznych i nieorganicznych związków siarki, które w zacierach fermentacyjnych pojawiają się głównie w wyniku drożdżowej metabolizy białek zawierających siarkę ( np. cysteiny ). Katalizator miedziowy usuwa z destylatów nieprzyjemny zapach przypominający jajka. Oprócz tego wypełnienie miedziane działa jak stalowe ( lub inne ) zwiększając powierzchnie wymiany ciepła w kolumnie rektyfikacyjnej przyczyniając się do wzrostu mocy i czystości destylatu.

ZESTAW CZYSZCZĄCY

W cenie w/w katalizatora w skład zestawu wchodzi ” zestaw czyszczący do wypełnienia „. Okresowo raz na sezon lub częściej jeśli kolumna jest często używana należy przeprowadzić konserwacje wypełnienia miedzianego. W miare czasu miedź pokrywa się niebieskawo-zielonym nalotem patyny węglan hydroksomiedzi (III) – [CU(OH)]2CO3 będącym wynikiem jej powolnej powierzchniowej korozji w obecności dwutenku węgla. W celu usunięcia nalotu należy umieścić wypełnienie miedziane na kilka minut w kwasie siarkowym do odbarwienia jej powierzchni. Taki roztwór kwasu siarkowego możemy przygotować poprzez rozcieńczenie pół na pół z wodą kwasu siarkowego do akumulatorów.

Powyższy opis usuwania nalotu stosuje się przy częstej destylacji. Przy użyciu naszego zestawu wystarczy iż po zakończonej destylacji zdemontujemy katalizator z kolumny, umieścimy go w zestawie czyszczącym, który zalewamy czystym alkoholem etylowym. Co zabezpieczy wypełnienie przed korozją i nalotem patyny. By ponownie zamontować katalizator w kolumnie rektyfikacyjnej. Należy poprzez zawór kulowy zlać alkohol wlany do katalizatora, zdemontować katalizator z zestawu czyszczącego. Ponownie zamontować go w kolumnie.

Waga 15 kg