W pełni kompletny zestaw ze wszystkimi elementami niezbędnymi do pracy (np. węże przyłączeniowe z końcówkami, wężyki silikonowe, węgiel aktywny w filtrze itp.).

Jednak w przeciwieństwie do zestawu DE50 Manual – NIE WYMAGA PEŁNEJ, OSOBISTEJ OBSŁUGI, czyli wszystkie czynności związane z procesem wykonywane są AUTOMATYCZNIE. W czasie całego procesu zalecana jest kontrola jak dla każdego urządzenia elektrycznego.

 

Aparat przeznaczony z poniższym zbiornikiem do rektyfikacji cieczy Z CIAŁAMI STAŁYMI.

 

W takim systemie grzałka elektryczna nie ma bezpośredniego kontaktu z podgrzewająca destylowaną cieczą.

 

Przykładowo:

Jeżeli ciecz którą chcemy destylować po wlaniu do otwartego naczynia i podgrzaniu do wrzenia np. na kuchni gazowej nie wymaga ręcznego mieszania, aby nie „przypaliła się” w tym naczyniu, to ona nadaje się również do wlania w poniższy zbiornik. Jeżeli jednak ciecz wymaga mieszania w tym przykładzie – to wlanie takiej cieczy grozi przypaleniem grzałek w zbiorniku w rezultacie zapachem spalenizny, pogorszeniu właściwości grzejnych, a w niektórych przypadkach zniszczeniem grzałki.

 

Aparat skonstruowany jest głównie w celu uzyskiwania 96% destylatu, bezbarwnego, bez zapachowego, bezsmakowego.

 

Jednak rezygnując z kontroli reflux-u (wybierając program DESTYLACJA PROSTA na komputerze) i odbierając bezpośrednio wszystkie schłodzone opary z kolumny (z ominięciem filtra węglowego – poprzez odbiór przed filtrem z zaworu kontrolnego),

Możemy uzyskiwać DESTYLATY SMAKOWE.

 

Jednak trzeba pamiętać o:

 1. Kolumna wypełniona jest profesjonalnym wypełnieniem do rektyfikacji – dzięki niemu w znaczącym stopniu oczyszczany jest destylat z znaczącej części frakcji zawierającej smak i zapach cieczy wlanej do zbiornika. Można temu zapobiec (zbyt dokładnemu „czyszczeniu” ze smaku) jednak wymaga to usunięciu (na czas produkcji destylatów smakowych) części wypełnienia kolumny („sprężynek”) i pozostawienia w kolumnie mniejszej ich ilości. Dzielenie kolumny ze względów technicznych jest bardzoskomplikowane (np. tak jak w Manualnej wersji kolumny dzielonej) dlatego proponujemy nabyć KRÓTKĄ KOLUMNĘ ODPĘDOWĄ – jeżeli zakładamy produkcję destylatów smakowych. W krótkiej kolumnie odpędowej znajduje się około 35% obecnego wypełnienia
 2. Z powodu braku stabilizacji kolumny (reflux-u, poprzez otwarcie max zaworu iglicowego) destylat odbierany w czasie procesu będzie miał różną moc i smak. Od najmocniejszego na początku i z najsłabszym smakiem, do najsłabszego z najintensywniejszym smakiem i zapachem. Z tego względu zalecamy odbiór ciągły ale w różne naczynia (np. w pojemniki 0,5 litra) aby po procesie wyodrębnić środkową część która będzie spełniała nasze oczekiwania smakowe (tak zwany gon, serce), natomiast początkową i końcową część nie spełniających naszych oczekiwań smakowych rozcieńczamy do 25-30% z czystą wodą i dzięki ponownemu procesowi na pełnej kolumnie gdzie komputer pilnuje już stabilizacji za pomocą zaworu iglicowego odzyskujemy czysty, bezwonny i bez zapachowy destylat.

DE170_aut

Jest to w pełni wyposażona, kompletna, działająca kolumna rektyfikacyjna ponownym napływem (reflux-em).

G W A R A N T U J E

w czasie jednej destylacji  według instrukcji – pilnując stabilizację kolumny 

REKTYFIKACJE DESTYLATU

w zakresie 95% – 96% od początku do końca procesu
i dzięki zabezpieczeniu poprzez filtr z węglem aktywnym 
krystalicznie czysty, bezwonny i bez smakowy
destylat  95% – 96% od „PIERWSZEJ DO OSTATNIEJ KROPLI”Kolumna do obsługi przez OSOBĘ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA !!!Cały proces sprowadza się do CZTERECH PODSTAWOWYCH DZIAŁAŃ:
 1. wlania cieczy bez ciał stałych do zbiornika (od 20 do 50 litrów),
 2. podłączenia wejścia/ wyjścia wody,
 3. podłączenia zasilania (230V),
 4. wybrania programu i nacisnięcia przycisku START.

Cały proces wykona się automatycznie wraz z wyłączeniem systemu.


Podstawowe dane techniczne i użytkowe


Schemat budowy aparatu


Podstawowe wymiary i parametry aparatu

DE170_A_ST_11_wymiary

UWAGA – WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA APARATU 240 cm. !!!


Przykładowe parametry procesu dla wsadu 50 litrów

DE170_A_ST_11_praca

Wsad w powyższym przykładzie o stężeniu 23% jest uzyskany z wysoko wydajnych drożdży aktywnych ALCOTEC 23% i GLUKOZY KRYSTALICZNEJ. Zazwyczaj standardowe wsady mają 12 – 16%.

Na wsad 50l. zostało zużyte 23kg glukozy krystalicznej, 38 litrów wody i 2 opakowania drożdży aktywnych Alcotec 23%.


 Wydajność aparatu

DE170_A_ST_11_wydajnosc

Wydajność kolumny jest ściśle uzależniona od mocy wsadu. Wydajność kolumny będzie spadać wraz z wygotowywaniem się wsadu. Zależność tą przedstawia podział wydajności do w/w procesu w odniesieniu to temperatury wejścia która jest uzależniona od mocy wsadu.


Elementy składowe aparatu


1. Zbiornik w płaszczu wodnym

Zbiornik – generator oparów. Jest pierwszą częścią składową niezwykle odpowiedzialną i ważną dla całego procesu. To od niego zależy w jakim stopniu będzie zasilany system w opar dzięki któremu przebiega dalszy proces.

Jako jedyna firma zdecydowaliśmy się na produkcję własnych zbiorników, które co prawda są kilkukrotnie droższe od powszechnie stosowanych keg-ów od piwa, ale dzięki temu nasze zbiorniki mogliśmy zaprojektować tak aby idealnie pod względem oczekiwanych parametrów współgrały z kolumną.

W płaszczu wodnym otulającym zbiornik zasadniczy o pojemności 60l. (wymiary identyczne jak zbiornika standardowego) zastosowaliśmy niewielkie ciśnienie wody – dzięki czemu możemy podwyższyć temperaturę wrzenia wody – czyli osiągać temperaturę płaszcza do 112’C bez parowania tej wody (zminimalizowaliśmy w ten sposób wyparowywanie wody, czyli jej ubytek w płaszczu) i osiągnęliśmy możliwość grzania płaszczem cieczy destylowanej do 102’C (ograniczenie w oprogramowaniu w celu bezpieczeństwa użytkownika) – aby być pewnym że cały destylat zostanie odebrany z destylowanej cieczy.

Kociołek posiada sterownik z mikrokomputerem odpowiedzialnym za:

 • stały nadzór nad ilością wody w płaszczu i jego automatyczne dopuszczanie jeżeli nastąpi deficyt wody,
 • stały nadzór nad temperaturą płaszcza i jego otrzymanie,
 • nadzór nad mocą optymalnego grzania płaszcza kociołka,
 • za pomocą klawiszy i wyświetlacza można dowolnie ustawiać powyższe parametry.

Zbiornik ma poszerzony wlew do 114mm, tak aby była możliwa inspekcja zbiornika.

Zbiornik wyposażony jest:

 1. otulinę o grubości 13 mm z pianki kauczukowej wysokotemperaturowej na całej powierzchni (kokon),
 2. zawór inox 1/0 cala, jako spust cieczy z zbiornika zasadniczego,
 3. podwyższenie na nóżkach z regulacją, w celu zamontowania zaworu inox, 1/2 cala do spustu w najniższym punkcie zbiornika wody z płaszcza,
 4. wskaźnik ciśnienia w płaszczu, wraz z zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara jako zabezpieczenie ciśnieniowe, które ewentualne pary płaszcza wodnego oddaje do zbiornika zasadniczego,
 5. wlew cieczy z zakrętką,
 6. pierścień mocujący do kolumny na uszczelkami z czystego silikonu o grubości 2 mm, w komplecie 16 śrub inox, jest to redukcja z 114 mm na 60,3mm
 7. grzałka elektryczna kwasoodporna 2 x 2 kW inox,
 8. skrzynka mikrokomputera do sterowania kociołkiem,
 9. elektrozawór inox 3/8 cala na wejściu zasilania wodą płaszcza kociołka,
 10. przewód elektryczny w izolacji gumowej do podłączenie 230 V.

2. Katalizator miedziany

Katalizator wykonany jest ze stali kwasoodpornej, wraz z wziernikiem 360°. Otwory pod śrubunki są w pełni kompatybilne z naszymi aparatami z serii DE50. Wziernik jest to tuba szklana o grubości 80mm, połączona kołnierzami przyspawanymi do tuby stalowej przygotowanej do montażu w naszych kolumnach rektyfikacyjnych. Katalizator miedziany sprawdza się najlepiej przy produkcji destylatów smakowych. Miedź oczyszcza nasz destylat z wszelkich szkodliwych związków siarki. Co za tym idzie pozwala na poprawienie smaku, a przede wszystkim zapachu naszego destylatu.

Wypełnienie katalizatora to pierścienie miedziane. Miedź posiada własności krystalicznego utleniania wielu organicznych i nieorganicznych związków siarki, które w zacierach fermentacyjnych pojawiają się głównie w wyniku drożdżowej metabolizy białek zawierających siarkę ( np. cysteiny ). Katalizator miedziowy usuwa z destylatów nieprzyjemny zapach przypominający jajka. Oprócz tego wypełnienie miedziane działa jak stalowe ( lub inne ) zwiększając powierzchnie wymiany ciepła w kolumnie rektyfikacyjnej przyczyniając się do wzrostu mocy i czystości destylatu.

W cenie w/w katalizatora w skład zestawu wchodzi ” zestaw czyszczący do wypełnienia „. Okresowo raz na sezon lub częściej jeśli kolumna jest często używana należy przeprowadzić konserwacje wypełnienia miedzianego. W miare czasu miedź pokrywa się niebieskawo-zielonym nalotem patyny węglan hydroksomiedzi (III) – [CU(OH)]2CO3 będącym wynikiem jej powolnej powierzchniowej korozji w obecności dwutenku węgla. W celu usunięcia nalotu należy umieścić wypełnienie miedziane na kilka minut w kwasie siarkowym do odbarwienia jej powierzchni. Taki roztwór kwasu siarkowego możemy przygotować poprzez rozcieńczenie pół na pół z wodą kwasu siarkowego do akumulatorów.

Powyższy opis usuwania nalotu stosuje się przy częstej destylacji. Przy użyciu naszego zestawu wystarczy iż po zakończonej destylacji zdemontujemy katalizator z kolumny, umieścimy go w zestawie czyszczącym, który zalewamy czystym alkoholem etylowym. Co zabezpieczy wypełnienie przed korozją i nalotem patyny. By ponownie zamontować katalizator w kolumnie rektyfikacyjnej. Należy poprzez zawór kulowy zlać alkohol wlany do zestawu czyszczącego, zdemontować katalizator, i zamontować go w kolumnie.


3. Kolumna

Zasadnicza część zestawu to kolumna odpowiadająca za oczyszczenie wsadu.

 • wysokość kolumny 120 cm,
 • średnica zewnętrzna 60,3 mm, wewnętrzna 56 mm,
 • wypełnienie, pierścienie z drutu nierdzewnego 4,3 X 4,3 mm tzw. wypełnienie pryzmatyczne – jest to zmodyfikowane wypełnienie wywodzące się od pierścieni Raschiga, dający najwyższy z możliwych obecnie materiałów zasypowych stosunek powierzchni wymiany do gęstości zasypu i do oporów dla przechodzących par. Tak zwane wypełnienie profesjonal.

 

Wyposażenie:

 1. wypełnienie pryzmatyczne –  ilość 3,3 litra,
 2. dwa pierścienie mocujące z uszczelką silikonową 2mm, na osiem sztuk śrub inox,
 3. na wejściu i wyjściu kolumny zabezpieczenie z drutu nierdzewnego zabezpieczające przed wysypaniem wypełnienia w czasie transportu i eksploatacji,
 4. dwa szczelne tunele dla sond termometrów,
 5. wejście centralnego punktu mycia.

 


4. Mała kolumna odpędowa

Mała kolumna odpędowa służy głownie do nastawów smakowych. Kolumna w całości wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Na szczycie kolumny zastosowany jest termometr tablicowy, dzięki któremu możemy kontrolować temperaturę szczytu. Destylat przechodzi od razu do chłodnicy końcowej gdzie jest schładzany do temperatury wody. Chłodnica zakończona jest zaworem kulowym dzięki któremu możemy odbierać destylowaną ciecz.


5. Głowica chłodząca

Głowica chłodząca odpowiada za skroplenie wszystkich oparów wychodzących z kolumny. Dzięki niej również praca aparatu wewnątrz odbywa się w ciśnieniu atmosferycznym (dokładnie dzięki otworom na szczycie głowicy). Jednak z tego względu wewnątrz musi znajdować się bardzo wydajna chłodnica skraplająca 100% oparów aby nie wydostawały się na zewnątrz, dlatego spirala chłodząca wykonana jest z rurki karbowanej z stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,2mm (dosłownie grubości kartki papieru). Wykorzystanie tak efektywnego materiału pozwala zminimalizować przepływ wody chłodzącej do minimum (na 1 proces zużywane jest około 150 – 200 litrów wody), oraz mieć pewność niezawodności pracy.

Wymiary:

 • długość 30 cm,
 • średnica zewnętrzna 60,3 mm.

Wyposażenie:

 1. pierścień mocujący z uszczelką silikonową 2 mm, na osiem sztuk śrub inox,
 2. wejście i wyście wody chłodzącej 3/8 cala,
 3. wyjście destylatu,
 4. tunel dla sondy termometru,
 5. otwór zapewniający brak ciśnień wewnątrz kolumny – odpowietrznik,

Wewnątrz głowicy:

 1. spirala chłodząca z cienkościennej (0,2 mm grubość ścianki) karbowanej rurki Inox,
 2. system półek zbierających.
 3. sygnalizator zalania kolumny

6. Automatyka

Automatyka kolumny opiera się na trzech modułach elektronicznych które odpowiadają za bezobsługowy przebieg procesu.

 1. Jednostka Sterująca – mikrokomputer z oprogramowaniem napisanym specjalnie dla tego aparatu. Steruje on elementami wykonawczymi, oraz zbiera sygnały z czujników w aparacie. Steruje między innymi 4 sztukami elektrozaworów ze stali nierdzewnej, zbiera pomiary temperatur z czujników cyfrowych, monituje stan kolumny z czujników poziomu cieczy, aktualizuje pomiary ciśnienia atmosferycznego, steruje przepływem wody itp.
 2. Automatyczny Zawór Iglicowy – zespół mechaniczny sterujący położeniem iglicy zaworu, opartego na śrubie mikrometrycznej. Sterowany przez mikrokomputer potrafi podnosić i opuszczać iglicę z dokładnością 0,0208 mm w pionie.
 3. Skrzynka Elektryczna – zapewnia zasilanie całej kolumnie, wykonuje sterowanie elektrozaworami i grzaniem. Zasilanie 230V, zalecane zabezpieczenie w instalacji elektrycznej – bezpiecznik 16A

7. Chłodnica końcowa i rozdzielacz destylatu

Wychodzący destylat z zaworu iglicowego kierujemy do chłodnicy końcowej, ponieważ temperatura destylatu wchodzącego do zaworu iglicowego oscyluje pomiędzy 55 a 60’C. W chłodnicy końcowej produkt schładzany jest do temperatury medium chłodzącego (wody). W zalezności od wybranego programu dalej, dzięki rozdzielaczowi destylat możemy skierować:

 • do pojemnika na półeczce odbierając przedgon poprzez zawór kontrolny,
 • dalej dalszy odbiór na zaworze kontrolnym, – np. przy destylatach smakowych, lub jeżeli nie chcemy używać filtra węglowego,
 • lub skierować do filtra z węglem aktywnym.

Wyposażenie:

 1. chłodnica końcowa z wejściem i wyjściem wody chłodzącej 3/8 cala,
 2. trójnik z dwoma elektrozaworami z stali nierdzewnej 3/8 cala.

8. Filtr węglowy

Filtr węglowy ma za zadanie zabezpieczać jakość wychodzącego destylatu i ewentualnie wychwytywać niedoskonałości do stanu bez smakowego i bezzapachowego.

 • wysokość filtra 65 cm,
 • średnica zewnętrzna 60,3 mm, wewnętrzna 56 mm,
 • wypełnienie węgiel aktywny Cobra,
 • zabezpieczenie tkaniną z nici nierdzewnej wspawaną u podstawy filtra,
 • filtr mocowany do kolumny dwoma obejmami inox.

Wyposażenie:

 1. Filtr z zasypanym węglem aktywnym Cobra 0,6 kg, (1,3 litra),
 2. śrubunek płaski 2 cale z uszczelką teflonową,
 3. siatka z nici Inox (oczko siatki 0,027 mm), zabezpieczająca wysypanie węgla,
 4. elektrozawór 3/8 cala Inox,
 5. spustowy wężyk silikonowy 12 mm .

 

Filtr przystosowany do samodzielnej wymiany węgla.


9. Doprowadzenie / odprowadzenie wody chłodzącej

Kolumna posiada kompletne rozprowadzenie wody chłodzące automatycznie sterowanej przez mikrokomputerj. Do pracy potrzeba podłączyć doprowadzenie i odprowadzenie wody za pomocą szybko złączy ogrodowych (ciśnienie minimum 0,5 bara, max 3 bary). Zużycie wody około 25 – 35 litrów / 1 godzinę (cały proces 150 – 200 litrów).
 Wyposażenie:
 1. węże doprowadzające / odprowadzające wodę z szybko złączami ogrodowymi,
 2. zespół zaworów kulowych Inox wraz z elektrozaworem Inox,
 3. trzy elastyczne przewody wodne w oplocie Inox (130 cm, 80 cm, 80 cm) 3/8 cala,
 4. uchwyty do elastycznych przewodów wodnych.

10. Centralny punkt mycia

Po procesie doprowadzenie wody chłodzącej podłączamy do centralnego punktu mycia, dzięki któremu myjemy wypełnienie z osadów, i płuczemy zbiornik. Odprowadzenie do ścieków poprzez zawór zlewowy na dole zbiornika.
Wyposażenie:

 1. zawór kulowy Inox z zakończeniem do szybko złącza ogrodowego.

Wykonanie i sprzedaż


Elementy

Jak widać na załączonych materiałach kolumna dopracowana jest do ostatniego szczegółu począwszy od systemu grzania, poprzez np. jakość spawów po podłączenie wody. Kolumna jest w 100% kompletna umożliwiająca natychmiastową pracę z gwarantowanym wynikiem minimum 96% od pierwszego uruchomienia. Cała kolumna (wszystkie elementy mające styczność z destylatem) wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej według normy AISI 304 i 316 ( rury – AISI 304 – EN 1.4301 – PN 0H18N9, złączki i kształtki AISI 316 – EN 1.4401 – PN H17N13M2T). Śrubunki użyte w kolumnie posiadają fabryczne uszczelki teflonowe do temperatury 350 stopni, wszystkie wężyki są wykonane z czystego silikonu. Całość spawana metodą TIG w osłonie argonu. Wszystkie elementy, nawet do rozprowadzenia wody, czy też np. śruby z nakrętkami i podkładkami, elektrozawory, zawory kulowe itd. są KWASOODPORNE wykonane z stali gatunku AISI 316.


Elektronika

Cała elektronika zastosowana w aparacie jest produktem seryjnym, wykonanym przemysłowo,objętym 24 miesięczną gwarancją. Wszystkie obudowy do elektroniki wykonane są z blachy Inox o grubości 1,5 mm.


Terminy realizacji i transport

W cenie uwzględniony jest transport kurierem DPD na terenie Polski.

WYSYŁKA PALETOWA

Cena kurierskiej przesyłki paletowej, paleta, opakowania – około 200 zł wliczona w cenę zestawu.

Przesyłka za granicę dopłata – ustalenia indywidualnie.

Przesyłka składa się z 1 PALETY:

 • paczka nr 1 – PALETA 120x80x65 waga 50 kg,

Czas realizacji od 3 do 7 dni roboczych, decyduje kolejność opłaconych zmówień.

NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM !

Na aparat wystawiam fakturę VAT z pozycją – APARAT DE50 AUTOMAT MAX – podana cena w ogłoszeniu jest wartością brutto wraz z 23% podatkiem VAT.

Cały aparat pakowany jest w specjalnie dla niego wyprodukowanych opakowań kartonowych, z najgrubszej dostępnej tektury falistej. Dodatkowo wszystkie elementy są zabezpieczone folią powietrzną i oznaczone informacjami o kruchej przesyłce.

Waga 50 kg
Wymiary 120 × 80 × 80 cm