Gwarancja

Jako jedyna firma na rynku udzielamy PEŁNEJ 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI na cały aparat.

 Reklamacje realizowane są w systemie DOOR-TO-DOOR

Dzięki rygorystycznej polityce minimalizowania wersji aparatów, zasadzie kompatybilności wszystkich poprzednich modeli oraz nie wykonywania aparatów według życzeń klientów, usługi gwarancyjne wykonywane są na zasadzie wymiany całego modułu. Kurierem dostarczany jest nowy moduł (przykładowo: zasilacz, komputer, wiązka okablowania, głowica, filtr, zasilanie wodą itp.) a po wymianie kurier zabiera na nasz koszt reklamowany moduł. Dzięki temu rozwiązaniu ZAWSZE wykonywana jest w 100% przy minimalizacji czasu i kosztów. 

Dodatkowo jako jedyna firma dajemy:

 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĘ WYMIANY APARATU!

W ciągu trwania gwarancji (24 miesiące) klient może zostawić w rozliczeniu (za te same pieniądze co zakupił) aparat obecnie użytkowany i

ZAKUPIĆ NOWY PŁACĄC JEDYNIE RÓŻNICĘ POMIĘDZY NIMI.

MY JESTEŚMY „PEWNI” NASZYCH WYROBÓW.

Warunki Gwarancji

1. Firma Factory Still Sp.z.o.o z siedzibą w Sieluń 19a, 06-231 Młynarze, dalej zwana gwarantem. Jest producentem oraz dystrybutorem urządzeń serii DE50.

2. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na produkowane oraz sprzedawane przez siebie urządzenia. Licząc od daty wystawienia gwarancji.

3. W ramach gwarancji gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterek technicznych powstałych w trakcie trwania gwarancji.

4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem.

5. Usterki ujawnione w czasie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy usterek wymienionych w ust.9

6. Reklamacje realizowane są w systemie door to door. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. Nie odbieramy paczek za pobraniem. Jednakże gwarant dołoży wszelkich starań by pomóc klientowi w dostarczeniu przesyłki. Naprawa / wymiana uszkodzonej części odbędzie się w czasie o którym mowa w ust.5 .

7. Gwarant zapewnia pełny autoryzowany serwis na terenie RP oraz po za granicami kraju

8. Gwarant zapewnia pełny autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie RP oraz po za granicami kraju.

9. Gwarancja nie obejmuje obniżenia się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków :

1) Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady

2) Uszkodzenia i wady powstałe na skutek

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją składania i użytkowania. Przechowywania i konserwacji.

- Przepalenia grzałek

- Użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach ( nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie itp.)

- Samowolnych ( dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby ), napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

- Podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu

- Nieprawidłowego napięcia zasilania.

c) Ze względów na ich naturalne zużycie :

- Wypełnienie pryzmatyczne

- Węgiel aktywny

- Wszystkie części plastikowe i elastyczne

- Termometry tablicowe wraz z bateriami

12. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy Factory Still, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, narażenie na samozapłon urządzenia ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego, powodują , że gwarancja przestaje obowiązywać.

13. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres :

Factory Still Sp.z.o.o, Sieluń 19A, 06-231 Młynarze

14. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.